A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

MEDIATION IN LETSELSCHADEZAKEN

In letselschadezaken spelen emoties een belangrijke rol. Eerst is er de schrik van de gebeurtenis zelf. Door het ongeluk, de medische fout, de diagnose van de beroepsziekte, of wat u ook overkomen is, komt u van de ene op de andere dag in onzekerheid te verkeren over bijna alles: komt het goed, houd ik er iets aan over, kan ik nog werken, studeren, sporten? Wat gebeurt er als ik dat allemaal niet meer kan, met mij, met mijn gezin?

Als het gehele regelingsproces te lang duurt, komen partijen vaak vast te zitten. Je wilt wel verder, maar je kunt het niet omdat de zaak nog niet geregeld is.

Dan kan mediation uitkomst bieden. In de mediationgesprekken zit u met de verzekeraar of de wederpartij aan tafel, begeleid door mij als mediator. Dan kan aan bod komen wat er nodig is om uw schade daadwerkelijk te vergoeden, en wat u nodig heeft om de gebeurtenis achter u te kunnen laten.

Omdat mijn collega Henk Kersting als advocaat gespecialiseerd is in letselschadezaken heb ik daarbij alle know how voorhanden om er voor te zorgen dat de zaak ook in juridisch opzicht correct wordt afgewikkeld.


Neem in overleg met uw belangenbehartiger of gemachtigde  via het contactformulier of telefonisch contact op als u vastgelopen onderhandelingen vlot wilt trekken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *