A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

MEDIATION in STRAFZAKEN

Mediation in strafzaken heeft als doel herstel tussen degenen die bij een strafbaar feit betrokken zijn. Dat kan emotioneel herstel zijn, bijvoorbeeld excuses door de verdachte, verminderen van angstgevoelens bij de aangever. Het kunnen ook afspraken voor de toekomst zijn, hoe met elkaar om te gaan als j elkaar nog tegen kunt komen bijvoorbeeld. Maar ook afspraken over materieel of financieel herstel zijn mogelijk.

Verdachte en slachtoffer werken vrijwillig mee aan het mediationtraject. Voorwaarde is dat de verdachte zijn of haar aandeel erkent. Men denkt vaak in termen van slachtoffer – dader, maar soms is de scheidslijn niet zo scherp te trekken. Ook dan is het goed met elkaar in gesprek te gaan. Dat moet wel onder deskundige begeleiding. Anders bestaat de kans dat een gesprek het juist erger maakt.

Neem per mail of telefonisch contact als u belangstelling heeft om een mediation in strafzaken aan te vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *