A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

Nieuws

Strafdoel

By No Comments

In het pas verschenen onderzoek naar de strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief concluderen de onderzoekers dat hun bevindingen geen aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse  strafrechtelijke aanpak van jeugdigen van 12 tot 23 jaar die worden veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Zij schrijven onder andere: “Duidelijk is geworden dat geen van de drie perspectieven die centraal stonden in dit onderzoek – (1) internationale en Europese kinder- en mensenrechten, (2) rechtsvergelijking tussen Europese landen, (3) effectiviteit van sancties – direct aanleiding geven om de Nederlandse aanpak aan te passen, maar tegelijkertijd de wetgever wel de ruimte geven om desgewenst aanpassingen door te voeren. Op de vraag of de maximale duur van de jeugddetentie in Nederland moet worden verhoogd, geven de bevindingen van dit onderzoek geen antwoord.”
Wat beweegt minister Dekker er dan toe om  – demissionair en wel – in zijn  Kamerbrief van 3 februari 2021 een hogere strafmaat voor 16-23 -jarigen te overwegen? Niet de Rechtspraak, niet het Openbaar Ministerie en ook niet de Raad voor de Kinderbescherming. Daar heeft hij namelijk overleg mee gehad, en die zeggen allemaal: “In dat gesprek gaven deze organisaties aan dat de mogelijkheden die het jeugdstrafrecht biedt naar hun mening voldoen om een passende reactie te geven op een delict. Daarom wordt terughoudend gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het volwassenenstrafrecht te adviseren, te vorderen en bij vonnis te bepalen. Daarnaast geven zij aan dat minderjarigen nog in ontwikkeling zijn en pedagogische beïnvloeding en betrokkenheid van ouders de insteek van de strafrechtelijke interventie zou moeten zijn.”

Hijzelf zegt er over: “Ik vind dat jeugddetentie, waarin vergelding wel tot uitdrukking komt, bij sommige ernstige misdrijven te beperkt ruimte biedt om uitdrukking te geven aan het leed dat is veroorzaakt.”  Welke straf is hoog genoeg als je dierbare om het leven gebracht is?  Maar An eye for an eye only ends up making the whole world blind. (Mahatma Ghandi).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/03/tk-internationaal-onderzoek-strafmaat-jeugd-bij-ernstige-geweld-en-zedenmisdrijven

 

Bianchi Herstelrecht Courant

By No Comments

Vandaag mocht als duo voorzitter VMSZ de eerste “uitdeelexemplaren” van de Bianchi Herstelrecht Courant in ontvangst nemen uit handen van schrijver en cultuurmaker Simon Vuyk. Wat een ontzettend enthousiaste herstelrecht-voorvechter is hij! Maar Simon doet nog (veel) meer – zo is hij pas nog met zijn “Karavaan van de Vriendschap” door Friesland getrokken. Je kunt hem volgen op Twitter @SimonVuyk.
Op 5 februari a.s. zullen de leden bij de bijeenkomst van de VMSZ ieder een aantal exemplaren van de courant krijgen.
Zelf heb ik ze al meegegeven aan partijen die bij een mediation betrokken waren, die zeer geïnteresseerd bleken.

Indexering 2020

By No Comments

Het percentage van de indexering voor partner- en kinderalimentatie is voor 2020 vastgesteld op 2,5
Met dat percentage moeten de alimentatiebedragen verhoogd worden.

Percentages in de afgelopen 5 jaar:

2019:  2%

2018:  1,5%

2017:  2,1%

2016:  1,3%

2015:  0,8%

2014:  0,9%

Denkt u er aan dat u zelf het nieuwe bedrag berekent, u krijgt hiervan geen bericht van een instantie.

Mediation naast strafrecht weer van start

By No Comments

In afwachting van de definitieve uitrol is Mediation naast Strafrecht (MnS) weer van start gegaan bij de rechtbanken die in de pilot betrokken waren.

De eerste zaken zijn alweer aan onze mediators toegewezen, en zijn of worden eerdaags al via het mediationbureau afgerond.
De praktijk van mediations naast strafrecht, zoals deze uitgevoerd worden door de in strafzaken gespecialiseerde MfN register-mediators, is niet meer weg te denken, zo blijkt. Dat is een stimulans voor alle beleidsmakers om MnS nu ook zo snel mogelijk in het hele land mogelijk te maken

Herstelbemiddeling, wanneer?

By No Comments

Je kunt denken aan een uit de hand gelopen conflict op de werkvloer, tussen collega’s onderling of met de leiding, maar ook aan conflicten tussen leerlingen. Dergelijke conflicten kunnen soms bijzonder heftig zijn, en het leven behoorlijk zuur maken voor degene die het slachtoffer is in zo’n situatie. Maar ook de aanstichter kan achteraf behoorlijk geschrokken zijn dat hij het zo uit de hand heeft laten lopen.

Dan is het best moeilijk om helemaal uit jezelf op de ander af te stappen en te zeggen : “Wat jij mij hebt aangedaan heeft mij diep geraakt” of : “Ik heb vreselijk spijt van wat ik gedaan heb”, laat staan “Hoe kan ik het goed maken?”

Herstelbemiddeling kan hierbij helpen.

Kenmerkend is dat eerst met beide partijen apart gesproken wordt. Zo kom je er achter of de aanstichter verantwoording wil nemen voor zijn daad of gedrag, en wat hij kan en wil doen om het goed te maken. En je hoort wat het slachtoffer nodig heeft om weer verder te kunnen. Is een welgemeend excuus voldoende? Of is er meer te herstellen? Welke afspraken kunnen beide partijen maken om herhaling te voorkomen?

Pas als je zeker weet dat een gezamenlijk gesprek het niet erger zal maken, nodig je als mediator dan beide partijen uit voor een gezamenlijk gesprek.

Een tweede belangrijk kenmerk is: het gaat per herstelbemiddeling  over één (meestal groot) incident. Natuurlijk kunnen daar andere incidenten aan vooraf gegaan zijn, en die mogen ook best even aan de orde komen – maar die worden niet uitgediept. Dat gebeurt alleen met dat ene incident dat er zo ingehakt heeft.  Daardoor hebben partijen de kans om de lucht te klaren, en niet te blijven hangen in negativiteit. Moet er méér besproken worden dan kan dat ergens anders, of een andere keer.