A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

Geen categorie

Mediation als middel om achterstand weg te werken

By No Comments

 

Het verhaal over de strafzaken-op-de-plank verdient nuancering. Met een andere blik kan het openbaar ministerie er zelf veel aan doen, niet elke zaak hoeft per se met een straf te worden afgedaan. Justitie en de rechtspraak behoren bij de heropening na de Coronalockdown actief met de advocatuur (NOvA) te overleggen, een behoorlijke verdediging is niet ondergeschikt aan het wegwerken van achterstand. Mediation in strafzaken kan een bijdrage leveren, Lees mijn eerder gepubliceerde artikel hierover: https://www.linkedin.com/pulse/strafzaken-op-de-plank-antonietta-pinkster/

Een vroeg schoenkadootje van Minister Dekker

By No Comments

….

“In vele gesprekken met advocaten is het mij steeds duidelijker geworden dat voor
veel sociale advocaten de rek er echt uit is. Ik begrijp dat de frustratie is
opgelopen, omdat er nog geen zicht was op hogere vergoedingen op de korte
termijn. Daar moeten we wat aan doen, want we hebben in elk stelsel voor
rechtsbijstand goede en gemotiveerde sociaal advocaten nodig. In het AO op 7
november 2019 heb ik uw Kamer dan ook toegezegd om te zoeken naar ruimte
om de vergoeding aan de sociale advocatuur ook op korte termijn te verbeteren
in lijn met de motie Jetten/Segers.
Dat is gelukt. Voor 2020 en 2021 is er jaarlijks ongeveer 36,5 miljoen euro
beschikbaar om de sociale advocatuur gesterkt de overgang naar een nieuw
stelsel te laten maken. ”

HU-Congres ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’.

By No Comments

Op 12 november 2019 vond het  HU-Congres “Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’ plaats.
Onderwerp van het congres was de kwaliteit van de mediator in strafzaken. Wat moet die weten, wat moet die kunnen, hoe geeft die  vorm aan wat partijen wensen, waar een Officier van Justitie en een rechter iets aan hebben? Kortom: welke kwaliteitseisen stellen we aan de mediator in strafzaken? Daarnaar was onderzoek gedaan door de Hogeschool Utrecht, met o.a.  twee van onze VMSZ-leden Tanja van Mazeijk en Marion Uitslag als onderzoekers. Het was een buitengewoon interessant congres, goed bezocht – het onderwerp sprak veel collega’s en andere professionals aan, en terecht. Belangrijkste conclusies in het kort: de mediator moet een ervaren mediator zijn, kennis en inzicht in het strafproces hebben, gevoel voor de kwetsbaarheid van beide partijen, en een goede slotovereenkomst kunnen opstellen: van en voor partijen maar ook voor justitie en de rechter.

Ik had de eer in het stakeholders-panel aan te zitten. Ons onderwerp: welke juridische bagage moet een mediator in strafzaken hebben om in een mediation schade te kunnen afwikkelen. Het antwoord op die vraag is complex. Je moet als mediator in staat zijn partijen te behoeden voor  juridische uitglijders, en vooral ook weten wat je niet weet! In der beschränkung zeigt sich erst der meister 😊