A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

Blog

Schadevergoeding MiS

By No Comments

In mediations in strafzaken kan de schade die een aangever lijdt besproken en zo mogelijk ook geregeld worden. Dat kan materiële schade zijn, maar ook immateriële (smartengeld). Meestal zal de aangever een formulier hebben ingevuld waarin de schade wordt aangetoond, een zogeheten vordering benadeelde partij.

Voor een dergelijke vordering komt alleen die schade in aanmerking die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit. De Hoge Raad heeft onlangs weer bevestigd dat de kosten rechtsbijstand van de aangever daar niet onder vallen: Hoge Raad 16 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:890.

Deze kosten van rechtsbijstand van aangever zijn proceskosten waar de strafrechter apart over moet beslissen, wel tegelijk met de uitspraak over de schadevergoeding.

Wat maakt het dan uit, als de rechter er toch over beslist? Voor de schadevergoeding kan een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd, dan wordt de inning ervan voor de aangever door het CJIB gedaan plùs er wordt vervangende hechtenis opgelegd, als stok achter de deur. Betaalt de veroordeelde niet dan kan hij gaan ”zitten”. Dat kan voor de proceskosten niet.

Mediation naast strafrecht weer van start

By No Comments

In afwachting van de definitieve uitrol is Mediation naast Strafrecht (MnS) weer van start gegaan bij de rechtbanken die in de pilot betrokken waren.

De eerste zaken zijn alweer aan onze mediators toegewezen, en zijn of worden eerdaags al via het mediationbureau afgerond.
De praktijk van mediations naast strafrecht, zoals deze uitgevoerd worden door de in strafzaken gespecialiseerde MfN register-mediators, is niet meer weg te denken, zo blijkt. Dat is een stimulans voor alle beleidsmakers om MnS nu ook zo snel mogelijk in het hele land mogelijk te maken

Herstelbemiddeling, wanneer?

By No Comments

Je kunt denken aan een uit de hand gelopen conflict op de werkvloer, tussen collega’s onderling of met de leiding, maar ook aan conflicten tussen leerlingen. Dergelijke conflicten kunnen soms bijzonder heftig zijn, en het leven behoorlijk zuur maken voor degene die het slachtoffer is in zo’n situatie. Maar ook de aanstichter kan achteraf behoorlijk geschrokken zijn dat hij het zo uit de hand heeft laten lopen.

Dan is het best moeilijk om helemaal uit jezelf op de ander af te stappen en te zeggen : “Wat jij mij hebt aangedaan heeft mij diep geraakt” of : “Ik heb vreselijk spijt van wat ik gedaan heb”, laat staan “Hoe kan ik het goed maken?”

Herstelbemiddeling kan hierbij helpen.

Kenmerkend is dat eerst met beide partijen apart gesproken wordt. Zo kom je er achter of de aanstichter verantwoording wil nemen voor zijn daad of gedrag, en wat hij kan en wil doen om het goed te maken. En je hoort wat het slachtoffer nodig heeft om weer verder te kunnen. Is een welgemeend excuus voldoende? Of is er meer te herstellen? Welke afspraken kunnen beide partijen maken om herhaling te voorkomen?

Pas als je zeker weet dat een gezamenlijk gesprek het niet erger zal maken, nodig je als mediator dan beide partijen uit voor een gezamenlijk gesprek.

Een tweede belangrijk kenmerk is: het gaat per herstelbemiddeling  over één (meestal groot) incident. Natuurlijk kunnen daar andere incidenten aan vooraf gegaan zijn, en die mogen ook best even aan de orde komen – maar die worden niet uitgediept. Dat gebeurt alleen met dat ene incident dat er zo ingehakt heeft.  Daardoor hebben partijen de kans om de lucht te klaren, en niet te blijven hangen in negativiteit. Moet er méér besproken worden dan kan dat ergens anders, of een andere keer.

 

Kamervragen

By No Comments

Eerder bepleitte ik al eens dat het misschien tijd wordt om een publieke vorm van toezicht op de dienstverlening door rechtsbijstandsverzekeraars (juristen) in te stellen. Nu zoveel mensen op hulp en bijstand daarvan zijn aangewezen,  is dat eigenlijk niet meer dan normaal. Vooral ook omdat de regering een rechtsbijstandverzekering ziet als serieus alternatief voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. Dat hoef je niet met de regering eens te zijn om toch de kwaliteit te willen waarborgen van de rechtshulp aan burgers.
Op 9 maart jl. zijn daar Kamervragen over gesteld.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z03594&did=2017D07387

workshop VMNH

By No Comments

Met veel plezier hebben mijn collega Rebecca en ik 1 maart jl. de workshop Mediation naast Strafrecht voor  de VMNH (Vereniging Mediators Noord Holland) gegeven. De aanwezige mediators waren zeer geïnteresseerd, de locatie (openbare bibliotheek Amsterdam ) erg leuk en goed bereikbaar, bediening en medewerkers van de OBA  waren aardig en behulpzaam, kortom: een geslaagde avond. Onze workshop werd met een 8,3 gewaardeerd!

De manier van werken bij Mediation naast Strafrecht, MnS, is ook buiten het strafrecht heel geschikt als vorm van herstelbemiddeling. Overal waar een conflict zo geëscaleerd is dat grenzen voor iedereen duidelijk overschreden zijn, kan de werkwijze toegepast worden.

Mijn ervaring is dat één herstel-mediation voldoende is om mensen de ruimte te geven weer verder met elkaar te kunnen. Ik ben ook elke keer weer onder de indruk van wat een open, oprecht gesprek tussen mensen teweeg brengt.