A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

Author: PinkMed

Cursus

By No Comments

Vandaag Convenantendag door Eric Ebben en Frits van der Kamp gevolgd (IVJO) gevolgd.
Best lastige stof, maar met zo’n aanstekelijk enthousiasme gebracht door beide docenten dat het verre van saai was! Het zijn dan ook niet de minsten van wie we de ins, outs en tips mochten horen.
Na zo’n dag heb ik zin om mijn modellen onder handen te nemen en nog beter te maken!

Indexering 2020

By No Comments

Het percentage van de indexering voor partner- en kinderalimentatie is voor 2020 vastgesteld op 2,5
Met dat percentage moeten de alimentatiebedragen verhoogd worden.

Percentages in de afgelopen 5 jaar:

2019:  2%

2018:  1,5%

2017:  2,1%

2016:  1,3%

2015:  0,8%

2014:  0,9%

Denkt u er aan dat u zelf het nieuwe bedrag berekent, u krijgt hiervan geen bericht van een instantie.

Crystal Scales – European Day of Justice 2019

By No Comments

Op 25 oktober 2019 werd voor de tiende keer de Crystal Scales of Justice Prize uitgereikt, in Oslo.
Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend door de European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)
Daar mocht ik bij aanwezig zijn.
Winnaar werd de Supreme Court of Slovenia met haar project Improving the Quality of Justice (IQ Justice). Met dit project beoogt het hoogste rechtscollege van Slovenië door verbetering van de kwaliteit van de rechtspraak, verbetering van de communicatie en verbetering van de voorlichting, het vertrouwen van de Sloveense burgers in hun gerechtelijk apparaat te vergroten.

De uitreiking vond plaats na een seminar over de rol van de rechter in mediation, georganiseerd door de rechtenfaculteit van de universiteit van Oslo, ter viering van de European Day of Justice.
Noorwegen organiseerde de dag omdat zij in 2017 winnaar was van de prijs.
Interessant was de inleiding van Heidi Heggdal, rechter in de Oslo District Court die het Noorse mediation systeem uiteen zette. Heel kort weergegeven zijn het de Noorse rechters die mediaten. De rechter stelt mediation aan de procespartijen voor. Zeggen die ja, dan wordt de mediation door andere rechters begeleid dan de rechters die uiteindelijk over de zaak oordelen. Mediation vindt alleen in civiele zaken plaats.

De Nederlandse delegatie behoorde met haar presentatie over Mediation in Strafzaken “Mediation in criminal justice; referrals by prosecutors in the prosecutorial phase and referrals by judges in the pre-sentencing phase” tot de vier finalisten.
Landelijk co-ordinator Judith Uitermark en Landelijk Jeugd officier, programma directeur straf met zorg Isabeth Mijnarends namen de presentatie voor hun rekening.
De vier finalisten waren gekozen uit 43 inzendingen uit 20 landen. De prijs is ingesteld om innovatieve en efficiënte werkwijzen te ontdekken en te belichten betreffende de rechtspraak, het justitieel proces en de organisatie van de gerechten. De bij de Raad van Europa aangesloten landen (47 Europese en 6 niet-Europese) kunnen zo van elkaars ervaring, kennis en kunde leren.

De doelstellingen van de in 2002 opgerichte CEPEJ zijn niet de minste. Zij wil de lidstaten praktische oplossingen bieden voor de eigen gerechtelijke organisatie, waarbij de behoeften van de gebruikers van die gerechten ten volle meegewogen moeten worden. Zij wil de lidstaten helpen de gerechtelijke standaarden van de Raad van Europa (beter) in het eigen rechtssysteem door te voeren. Zij wil de caseload van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens helpen verlichten door de lidstaten effectieve oplossingen aan te reiken ter voorkoming van schending van het recht op een fair trial within a reasonable time. Lange doorlooptijden zijn een groot probleem.
Tegen de achtergrond van deze doelstellingen is de nominatie van mediation in strafzaken een belangrijke mijlpaal. Het betekent dat de CEPEJ in de Nederlandse bijdrage een innovatie ziet die het waard is om met alle aangesloten landen te delen.
Mediation in strafzaken wordt geprezen als origineel, maar vooral ook als voorziening die potentieel heeft om in de andere lidstaten ingevoerd te worden en de efficiency van het gerechtelijk apparaat positief te beïnvloeden.
Mediation in Strafzaken wordt een schoolvoorbeeld genoemd van toepassing van herstelrecht in een strafrechtelijk kader. Het is de jury in het bijzonder opgevallen dat Mediation in Strafzaken de beginselen neergelegd in Aanbeveling nr R (99) 19 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa volgt. In die aanbeveling wordt onder meer gesteld:

“V.4. Outcome of mediation
31. Agreements should be arrived at voluntarily by the parties. They should contain only reasonable and proportionate obligations.
32. The mediator should report to the criminal justice authorities on the steps taken and on the outcome of the mediation. The mediator’s report should not reveal the contents of mediation sessions, nor express any judgment on the parties’ behaviour during mediation.”

Mooi is dat de jury onderstreept dat mediation in strafzaken grotere erkenning aan de plaats van het slachtoffer in het strafrechtelijk proces geeft zonder het slachtoffer daarin te sturen waardoor diens behoefte centraal blijft.
Tegelijkertijd waardeert de jury het evenzeer dat mediation in strafzaken de verdachte de gelegenheid biedt zichzelf/zijn gedrag beter te begrijpen, wat een eerste stap is op weg naar herstel voor het slachtoffer maar ook voor de rehabilitatie van verdachte in de maatschappij.
Aldus neemt de tevredenheid van slachtoffers met het gerechtelijk proces toe, en neemt tegelijkertijd de recidive af.
Hieronder de volledige tekst van de jury bij monde van Bartolomeo Cappellina:
“Among the projects that distinguished themselves for originality, potential for diffusion and impact on the quality and efficiency of judicial institutions there is the project “Mediation in criminal justice; referrals by prosecutors in the prosecutorial phase and referrals by judges in the presentencing phase” proposed by the Netherlands.
The project is noteworthy because it represents a textbook application of restorative justice to the criminal law domain.
The project is particularly remarkable, in the framework of this prize, because it applies the principles of the Council of Europe Recommendation (99)19 concerning mediation in criminal matters.
It is especially innovative because it integrates mediation not only as part of the legal procedure, but as well as a factor to be included both by the prosecutor office and the judge in their considerations over criminal cases.
As jury, we particularly appreciated the contribution that this project provides towards a higher recognition of the place of the victim in criminal procedure. It does so in a framework that is not mandatory, adapting to the needs of the victim which could or not be in demand of processing the victimization events through mediation with the accused.
On the other side, we consider this project as equally valuable and innovative concerning the place of the accused in the process. Incentivizing the involvement of the accused offender in a mediation with the victim can have positive effects, enabling the offender to better understand his/her deviant behavior, which is the stepstone to his/her rehabilitation in society as well as to the restoration of the victim. Both of these results contribute to enhance the efficiency of the judicial systems raising the satisfaction of the victims towards the courts and potentially reducing the rate of reoffenders in the system.”

Met recht lovende woorden van een vooraanstaand internationaal orgaan!
Alle delegatieleden zijn dan ook trots op de toegekende Special Mention Award.
Naar verwachting zal de komende tijd vanuit het buitenland de nodige belangstelling voor Mediation in Strafzaken getoond worden.

Spitsuurcursus vaststellingsovereenkomnst mediation in strafzaken

By No Comments

Sedert 22 maart 2019 is de Restorative Justice Academy van start!
De Restorative Justice Academy is de opleidingenpoot van RJN (Restorative Justice Nederland)
Hier zetten wij onze kennis en expertise in samenwerking met universiteiten, hogescholen en professionals uit de praktijk om in opleidingen, trainingen, cursussen en workshops.
We maken daarbij onderscheid in drie niveaus: basis, verdieping en master.
Deze worden verzorgd door een vaste kern van free lance trainers. Daarbij werken we samen met andere zeer ervaren trainers op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken.

Op dinsdag 30 april 2019 geef ik met collega Rebecca Leeuwenberg een workshop over de vaststellingsovereenkomst in mediation in strafzaken. Hiervoor zijn 4 PE-punten in de categorie 1 a aangevraagd. De workshop is bestemd voor mediators in strafzaken, die het schrijven van een goede vaststellingsovereenkomst of slotovereenkomst in de vingers willen krijgen. Ook mediators die al wat meer ervaring hebben zijn van harte welkom.
Mediation in strafzaken is een vrij jong werkgebied. Er valt nog veel te ontdekken en tegelijkertijd staat er voor de deelnemende partijen veel op het spel. Justitie heeft ook een rol. Het is zaak alle belangen evenwichtig mee te nemen in de overeenkomst die afsluitend in het strafdossier komt. Mijn collega en ik hebben inmiddels meer dan 250 van dergelijke overeenkomsten opgesteld en stellen onze vakkennis middels deze spitsuurcursus ter beschikking. Tijdstip: van 16:00 -20.30 plaats Amsterdam, locatie nader bekend te maken. Minimum aantal deelnemers 6, maximum 10.
Voor info over de workshop: pinkster@akan.nl of info@leeuwenbergmediation.com
Meer info over ons: elders op deze site over mij en Rebecca Leeuwenberg

interview Amsterdams Balie Bulletin

By No Comments

De Robijnen Bef

In deze rubriek worden advocaten die 40 jaar in het vak zitten in het zonnetje gezet. Deze keer:

 

 

  1. Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen

Ik heb in jaren zeventig gestudeerd, de advocatuur leek mij de beste manier om op te komen voor degenen die dat het hardst nodig hadden. Noblesse oblige: dat ik mocht studeren was een voorrecht, daar hoor je wat voor terug te doen tot nut van het algemeen.

  1. Welke zaak is u het meest bijgebleven?

Mij is vooral een periode bij gebleven: de tijd dat ons kantoor met andere sociaal advocaten optrad voor de krakers. Roerige tijden, waarin het recht door het gezag steeds verder werd opgerekt om de boel onder controle te krijgen c.q. te houden. Dat gaf grote zaken, zowel civiele als strafzaken, waar je met meerdere collega’s rechtsbijstand verleende in unieke, tot dan toe niet eerder vertoonde, situaties. En al waren we bloedserieus in onze verdediging, er viel ook altijd wat te lachen. Dat doen we op ons kantoor gelukkig nòg.

  1. Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent.

Dan moet ik toch wel de in toenemende mate repressieve regelgeving noemen, gepaard aan de afbraak van de sociale advocatuur, de ondermijning van de Trias Politica. Toen ik als advocaat begon was het ondenkbaar dat een parlement zich zou bemoeien met een strafmaat. Nu lijkt men ieder maatschappelijk probleem enkel met strengere wetgeving te lijf te gaan, tegen beter weten in.
En er is een ontwikkeling gaande waarbij geschilbeslechting belangrijker wordt dan rechtspraak. Of we daar blij mee moeten zijn weet ik nog niet, mede omdat geschilbeslechting momenteel in mijn ogen vooral bezien wordt vanuit het kostenaspect: als het maar goedkoper is, dan is het al gauw goed.

  1. Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat.

Al geruime tijd niet meer. De kernwaarden van de advocaat zijn diens onafhankelijkheid en de vertrouwensrelatie met de cliënt, en ik zie daar toch wel aan getornd worden door de terugkerende discussie over het verschoningsrecht. Maar ook het steeds verder terugdringen van de mogelijkheden voor burgers om een advocaat in te schakelen doet het beroep geen goed.

  1. Wat vindt u het leukst aan uw vak? Indien u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen

Sinds 2005 ben ik behalve advocaat ook mediator. Voor mij ligt dat in elkaars verlengde. Ik zou geen enkel ander beroep weten dat mooier is. Het leukste vind ik dat je met je cliënten echt een vertrouwensband opbouwt, soms van korte duur, soms van wat langere duur. Maar, zoals één van mijn cliënten die mij dringend wilde spreken ooit zei: “Het gáát namelijk ergens over!”

  1. Er is veel te doen over de pensioenleeftijd; wat vind u de ideale pensioenleeftijd voor een advocaat.

Die is voor iedereen anders, en dat is goed. Ik ben nog niet uitgewerkt!

  1. Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?

Vaar je eigen koers, dan haal je met gemak je 40-jarig jubileum.

Tips belastingdienst bij (echt)scheiding.

By No Comments

https://www.rfea.nl/sites/default/files/notitie_eigen_woning_en_scheiden_professional_ib_190_-_1z-1fd_05.pdf

 

Wanneer partners in goed onderling overleg uit elkaar gaan onder mijn begeleiding als mediator gunnen zij elkaar een nieuwe start. Zeker is Amsterdam is daarbij de woning vaak een probleem: de vertrekkende partner vindt immers niet gauw een andere woning, laat staan een gelijkwaardige. Scheiden is al duur genoeg en dan komt nog de zorg om een nieuwe woning. Geregeld willen partijen één van de ouders met de kinderen in de echtelijke woning laten, en deze nog samen aanhouden, bijvoorbeeld tot de kinderen een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Maar komt het voor dat de ene partner de andere gewoon de woning gunt zonder al te veel uitkoop te eisen, om zo allebei een nieuwe start te kunnen maken. Daar spelen allerlei belastingregels een rol bij. In de folder van de belastingdienst staan de belangrijkste op een rij.

 

Presentatie voor NVSA 29 mei 2018

By No Comments

Op 29 mei a.s. geef ik met drie collega’s een presentatie op de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) te Breukelen.
Als mediator èn advocaat (in strafzaken) kan ik de materie vanuit beide invalshoeken bezien. Dat maakt dat ik best kan begrijpen dat advocaat-collega’s soms een wat afwachtende houding tegenover mediation in strafzaken aannemen. Tegelijkertijd merk ik, dat men vaak van het nut ervan – ook voor de verdachte – overtuigd raakt als er ervaring mee wordt opgedaan. Niet altijd natuurlijk, het gaat wel eens mis! Mediation blijft mensenwerk, zowel van partijen als van de mediator.

Ik vind het bijzonder om voor een gezelschap gespecialiseerde advocaten informatie te mogen geven over deze vorm van herstelrecht.
Hopelijk wordt het een interactieve bijeenkomst, juist door de vragen en opmerkingen van (andere) professionals kun je als mediator je kwaliteit vergroten.