A.P.L Pinkster
020 - 632 10 60

Pinkster Mediation

Antonietta Pinkster
MEDIATOR | ADVOCAAT

In mijn mediations vinden partijen hun eigen oplossingen voor het (dreigend) conflict dat hen verdeelt. Dat faciliteer ik, en ik zorg er voor dat die oplossingen de toets van wet en regelgeving doorstaan.

Slider
MEDIATION

MEDIATION

Hèt grote voordeel van mediation is dat u onder begeleiding in gesprek raakt met de andere partij. Mensen houden zich makkelijker aan afspraken die ze zelf maken dan wanneer de uitkomst door een derde (de rechter) wordt bepaald. Het is geschikt voor particulieren, bedrijven, overheid en instanties. Mediation is vrijwillig, vertrouwelijk, en u verspeelt geen rechten als de mediation onverhoopt mislukt. Het bespaart tijd en kosten.
(ECHT)SCHEIDING

(ECHT)SCHEIDING

U kunt bij mij terecht als u goed uit elkaar wilt gaan, of u nu gehuwd bent, geregistreerd partner, samenwonend met of zonder contract. Ook als u al uit elkaar bent, en eerdere afspraken aangepast moeten worden, bijvoorbeeld over de kinderen, de alimentatie of de woning, bent u welkom.
RE-INTEGRATIE

RE-INTEGRATIE

Soms is het zinvol mediation bij re-integratie vrij snel in te zetten, bijvoorbeeld als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsconflict. Soms is inzet later in het traject juist nuttiger. Na een jaar komt het moment waarop gekeken wordt: (verder)re-integreren binnen het bedrijf, of daarbuiten? In deze situaties geeft mediation méér ruimte dan gewoon een gesprek tussen werknemer en werkgever, alleen al omdat in mediation niet strategisch gedacht hoeft te worden.
ARBEIDSMEDIATION

ARBEIDSMEDIATION

Mediation is bij uitstek geschikt voor arbeidszaken: het kan een vastgelopen situatie vlot trekken. U kunt mij inschakelen wanneer er een arbeidsconflict is, maar ook in het stadium dat er alleen nog sprake is van verslechtering van de arbeidsrelatie. Soms is dan een korte interventie voldoende om erger te voorkomen.
LETSELSCHADEZAKEN

LETSELSCHADEZAKEN

Letselschadezaken kunnen lang duren. Er moet een medische eindtoestand zijn, wil je de schade goed in beeld hebben. Soms zijn er andere redenen waarom het zo lang duurt en strandt bijvoorbeeld de discussie met de verzekeraar. Voor betrokkene loopt de schade door, het inkomen is vaak behoorlijk teruggevallen, men is in meerdere opzichten door zijn reserves heen. Dan kan mediation zinvol zijn om impasses te doorbreken.
GESPREKSBEGELEIDING

GESPREKSBEGELEIDING

De toegevoegde waarde van gespreksbegeleiding is dat de deelnemers zich kunnen concentreren op de inhoud van het gesprek. Daar kan behoefte aan zijn ook zonder dat er een conflict is. Vaak gaat het dan om meerdere deelnemers, al is gespreksbegeleiding ook geschikt voor gesprekken in kleinere kring.